اصطرلاب

مست میکند مرا اندیشه فرزند تمدّنی بودن که تجلی گاه هنر اسلامی شد، خواه خلف، خواه ناخلف

چشمت

 

زیاد ناراحت شدم ،

به اندازه همهٔ دوست داشتنهایت .

خوبست که نمیدانی ...

شهر آن توست و شاهی ، فرمای هرچه خواهی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٦
تگ ها :

شقایق

 

بر من خواند آرام آرام ندیدنشان را ...

حمد بر نعمت ناصحی امین که این سکوت رندانه را خوب میشناسد ...

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٦
تگ ها :

غمگسار

 

میگفت هرگاه از چیزی ترسیدی بخدا پناه ببر تا نشوی دچارش.

پناه میبرم بخدا از مصاحبت با آنکسکه تسلط‌ناپذیری افراد به مباهته میکشانَدَش .

... تا بفتوای خرد حرص بزندان کردم

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٦
تگ ها :

صهبا

 

یک خردادست و

            یک نیمه آن و

                        یک ریحان ،

همین ساعت ، در رمضان ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

غمزه


تنها مرهم این پریشانی ،

شاید ،

نشستن زیر آن سقف مسین زنگار گرفته باشد ،

بحدّ دو طلوع هلال نو ،

رو در رو ،

تو تمامی کلام ،

و من تمامی نظر .

در این شب سیاهم گمگشت راه مقصود

از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

عنقا

 

میترساند مرا ،

این شیدایی ،

در روزهای نیامده دوری .

تنها همین ...

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل

بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

لیلی

 

عهد میبندم برنابازگویی امروز ،

بینهایت زیبا ،

رازی تکرارناپذیر ...

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

سنخ

 

دی حضرت حافظ خواندم و حال حضرت ناصح .

دی بر من خواند :

نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

هرآنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

و حال جز «چشم» نشنید .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

قنینه


حمد بیکران بر نعمت لطیفانی که مرا نخستین روز ریحانه خواندند .

و تو* هرگز ندانی لذّت آن دم که مرا بنام میخوانی.

دلم خون شد از غصَه ساقی کجایی

*خاص

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

ٔNGFP

 

گویا حضرت حافظ موفقیتهایی هرچند ناچیز ، در کاهش برخوردگی به ریحان کسب کرده‌اند :

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

بِتا

 

حمد بیکران بر نعمت ناصحی امین که بینهایت زیبا میاندیشد :

« خودت رو در مظان بررسی کسانی که صلاحیت ندارن قرار نده »

دانه پنهان کن بکلی دام شو

غنچه پنهان کن گیاه بام شو

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

حنّانه

 

نگاهش خواند ،

خستگی این بهار را .

پیدایم کن ، شیدایم کن ، آزادم کن از این سکوت بی‌پروا ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

شا‌ذ

 

شاد این اعتدال بهاری سبز !

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ؟!

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

خلوتی


« از آزردگیشان اندوهناک نباش که حق باید شنیده شود ... »

قصد میکنم بر ایمان و عمل به منشی که ناصح امین آموختم ، قربة الی الله .

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش


  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

تهافت

 

ایمان دارم ،

به افتراق مقام نظر و مقام عمل ،

لیک نه در باب شیدایی ریحان .

من بنده آن دمم که ساقی گوید

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

فاطمه

 

علی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

هانمید

 

تمام‌خواهی ریحان ،

در تمامی این سالها ،

جز لحظه لحظه اندوه نیافزود ...

نقشی بر آب میزنم از گریه حالیا

تا کی شود قرین حقیقت مجاز من

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

طریقت

 

دانستم چرایی ناشیدایی نگاهشان را

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود

خودفروشان را بکوی می‌فروشان راه نیست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

مستور

 

این اشتیاق راه را پرمشقت میکند برشکایت ،

ندانستَنَت را باور ندارم ، همانگونه که دانستنت را ...

بخوان استاد ، بخوان

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

شمایل

 

اندوه بر آن نیست که حافظ بر این اتفاق ، فاشم کرد

تحصیل عشق و رندی آسان نمود اوّل

آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل

لیک بر این است که چرا آنچنان نبود که اوقاتش بر این نگارش بیهوده نباشد ...

و این اندوهیست سخت دردناک ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

کمند


شاید هم ندانستی جاه طلبیم را .

و ندانستی تو جاه منی !

پند بر ترک این جاه‌طلبی بیهودست ،

حتی اگر تو ناصح باشی .

یار ما چون گیرد آغاز سماع

...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

 

این اندیشه‌های اشکبار را تنها سخن ناصح امین میتواند مرهم باشد .

لیک ترس از کم شدن فرصت لذّت از کلامش ، اندیشه‌ها را آتشی عطشناک میکند زیر خاکستر ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

ریحان

 

خاموش شد ،

آتشکده را میگویم .

طلع البدر علیا

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

ناوک

 

میترساند مرا ،

این نابودنهای پیاپی .

تو نیز هم ندانی ،

چونان من که ندانستم .

من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم

نه در اندیشه که خود را زکمندت برهانم

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

بانگ

 

بخوان سایه ، بخوان

دردا و دریغا که در این بازی ایام

بازیچه ایّام دل آدمیانست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

...


نخلها هم دانستند تسلّای دل امیرکلام(ع) در این فراق جز سکوت نیست ،

سالهاست که دانسته‌اند ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

چهار ، ده

 

سالهاست قدم سرگردانست میان چپ و راست ،

تو بگو ،

اگر میتوانی ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

سلّانه

 

انکارهایش بتمامی ، انکارهای من است .

لیک ایمانی در پی این انکارها خواهد بود ؟

منی که نام شراب از کتاب میشستم ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

خمّار

 

گویا اوهم راضیست به این ترس عظیم من از نادانسته‌هایم ،

ناصح امین را میگویم .

و این بسی ترسناکترست .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

تشبیب

 

ای فرس با تو چه رخ داده که خودباخته‌ای

مگر اینگونه که ماتی تو شه انداخته‌ای

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

حلول

 

ریحان در میانه راهی کثیف برای مسأله‌ای کثیفتر !

امین است با نصایحی بینظیر !

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

میزان

 

در بهشت استبرق سبزست و خلخال و حریر

عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون خویش

 

پ . ن : حمد بیکران آنرا که مرا نیآزمود به اندیشه « مگه چیم از اون کمتره »

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

حلول

 

اینهمه ایمانش به ناپشیمانی را نشانی از شَک میدانست ،

ناصح امین را میگویم .

لیک

ایمان من به او بلاشک است ، باور کن ...

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

فرنگ

 

با بعضیا اینقدر خاطره خوب داری که ...

آرزوی بهترینها برای بتول و علیرضا که فکر به روزهای بدون اونها خیل سخته ، خیلی ...  و طلب صبر بر دوریشون ...

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

حجب

 

موضع میگیریم ، قربة الی الله

هرچند

زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

تجلّی

 

میگفت نترس از عواقب دانسته‌های زیبایی که بدان ایمان آوردی .

امین بود که عرضه داشتم و او دانست ...

دلا پیش کسی بنشین که او از دل خبر دارد

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

کلک

 

همین دیروز

میشد او باشد و دومین کتابت ، که نشد ،

میشد او باشد و دومین چلیبپا ، که نشد ،

میشد فقط او باشد و او باشد و او باشد ،

که نشد ، که نشد ، که نشد ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٥
تگ ها :

ارکان

 

... إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلبٍ سَلِیم ...

... یَوْمَ لَا یَنفَعُ الظَّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُم ...

... مولای یا مولای ...

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ تیر ۱۳٩٥
تگ ها :

...

 

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی

این شبیخون بلا باز چه بود ای ساقی

 

پ. ن : نوای نی ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

سلاّنه

 

این روزها ،

عطش اندیشه‌هاست که میسوزاند .

هبوط کن بر این اندیشه عطشان .

زان باده که در میکده عشق فروشند

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

نکهت

 

من و

   خرداد و

      نیمه آن و

             باور او !

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

رکوع

 

آنچناکه کامل میشود آن هلال ،

نجات مییابد این پوستین وارونه .

باور کن .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

کِلک

 

« شاید » هم ندادنی ،

« تمام » تو اسطورهٔ من است .

من به نادانسته‌هایت هم غبطه میخورم .

هرکو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
تگ ها :

حنّانه

 

میگفت :

ایمان بیاور وگرنه اژدهایی خواهد شد هولناک .

شکّیات را میگفت .

و من همچنان مدهوش این سحر نادانسته .

آینده را خوب میدانست ،

ناصح امین را میگویم .

دود بسر برآمد زین آتش نهانی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
تگ ها :

نگار

 

میگفت اعتماد به نفس نداری ،

راست هم میگفت .*

امّا مگر به نفس هم میتوان اعتماد داشت ؟!؟!

 

* عجیبست که ناصح‌امین است و ایمان ندارد این در ذات یک گرانشی محض است !

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

نگار

 

میگفت اعتماد به نفس نداری ،

راست هم میگفت .*

امّا مگر به نفس هم میتوان اعتماد داشت ؟!؟!

 

* عجیب است که ناصح امین است و ایمان ندارد این در ذات یک گرانشی محض است !

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

ارغوان

 

خوب میگوید از تعهّد ،

و من خوب میفهمیدم .

امّا کاش میدانست خستگی اینهمه سال تعهّد را ...

ناصح‌امین را میگویم .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

دستان

 

ندانسته بود خون را با آب باید شست یا آب را با خون ...

بنواز حنّانه من ، که این مستی را گریزی نیست ، یار لاجرعه میطلبد ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

نسیم

 

گذر کردند ،

زمین و همراهانش رو میگویم .

از لحظه سبز اعتدال بهاری .

شاد ، هر دو اعتدال ، هر دو انقلاب !

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

...

 

نخلها هم دانستند تسلّای امیر کلام(ع) در این فراق جز سکوت نیست ...

سالهاست که دانسته‌اند ، سالهاست ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
تگ ها :

← صفحه بعد