اصطرلاب

مست میکند مرا اندیشه فرزند تمدّنی بودن که تجلیگاه هنر اسلامی شد، خواه خلف، خواه ناخلف

Angels

 

It was textbook,

It was textbook,

It was textbook ...

وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٦
تگ ها :

شبگیر

 

کجای پیام محمد(ص) مصلحت را توجیهی میدانست بر خیانت , بر جنایت ؟

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٦
تگ ها :

وارث

 

این بیابان جای خواب ناز نیست

ایمن از صیاد تیرانداز نیست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩٦
تگ ها :

سلمی

 

شاید قدر هرکس باندازه نگرانیهایی باشد که از سکوتش حادث میشود.

سینه مالامال دردست ، ای دریغا مرهمی ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

چشمت

 

زیاد ناراحت شدم ،

به اندازه همهٔ دوست داشتنهایت .

خوبست که نمیدانی ...

شهر آن توست و شاهی ، فرمای هرچه خواهی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٦
تگ ها :

شقایق

 

بر من خواند آرام آرام ندیدنشان را ...

حمد بر نعمت ناصحی امین که این سکوت رندانه را خوب میشناسد ...

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٦
تگ ها :

غمگسار

 

میگفت هرگاه از چیزی ترسیدی بخدا پناه ببر تا نشوی دچارش.

پناه میبرم بخدا از مصاحبت با آنکسکه تسلط‌ناپذیری افراد به مباهته میکشانَدَش .

... تا بفتوای خرد حرص بزندان کردم

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٦
تگ ها :

صهبا

 

یک خردادست و

            یک نیمه آن و

                        یک ریحان ،

همین ساعت ، در رمضان ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

غمزه


تنها مرهم این پریشانی ،

شاید ،

نشستن زیر آن سقف مسین زنگار گرفته باشد ،

بحدّ دو طلوع هلال نو ،

رو در رو ،

تو تمامی کلام ،

و من تمامی نظر .

در این شب سیاهم گمگشت راه مقصود

از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

عنقا

 

میترساند مرا ،

این شیدایی ،

در روزهای نیامده دوری .

تنها همین ...

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل

بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

لیلی

 

عهد میبندم برنابازگویی امروز ،

بینهایت زیبا ،

رازی تکرارناپذیر ...

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

سنخ

 

دی حضرت حافظ خواندم و حال حضرت ناصح .

دی بر من خواند :

نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

هرآنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

و حال جز «چشم» نشنید .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

قنینه


حمد بیکران بر نعمت لطیفانی که مرا نخستین روز ریحانه خواندند .

و تو* هرگز ندانی لذّت آن دم که مرا بنام میخوانی.

دلم خون شد از غصَه ساقی کجایی

*خاص

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

ٔNGFP

 

گویا حضرت حافظ موفقیتهایی هرچند ناچیز ، در کاهش برخوردگی به ریحان کسب کرده‌اند :

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

بِتا

 

حمد بیکران بر نعمت ناصحی امین که بینهایت زیبا میاندیشد :

« خودت رو در مظان بررسی کسانی که صلاحیت ندارن قرار نده »

دانه پنهان کن بکلی دام شو

غنچه پنهان کن گیاه بام شو

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

حنّانه

 

نگاهش خواند ،

خستگی این بهار را .

پیدایم کن ، شیدایم کن ، آزادم کن از این سکوت بی‌پروا ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

شا‌ذ

 

شاد این اعتدال بهاری سبز !

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ؟!

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

خلوتی


« از آزردگیشان اندوهناک نباش که حق باید شنیده شود ... »

قصد میکنم بر ایمان و عمل به منشی که ناصح امین آموختم ، قربة الی الله .

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش


  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

تهافت

 

ایمان دارم ،

به افتراق مقام نظر و مقام عمل ،

لیک نه در باب شیدایی ریحان .

من بنده آن دمم که ساقی گوید

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

فاطمه

 

علی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

هانمید

 

تمام‌خواهی ریحان ،

در تمامی این سالها ،

جز لحظه لحظه اندوه نیافزود ...

نقشی بر آب میزنم از گریه حالیا

تا کی شود قرین حقیقت مجاز من

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

طریقت

 

دانستم چرایی ناشیدایی نگاهشان را

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود

خودفروشان را بکوی می‌فروشان راه نیست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

مستور

 

این اشتیاق راه را پرمشقت میکند برشکایت ،

ندانستَنَت را باور ندارم ، همانگونه که دانستنت را ...

بخوان استاد ، بخوان

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

شمایل

 

اندوه بر آن نیست که حافظ بر این اتفاق ، فاشم کرد

تحصیل عشق و رندی آسان نمود اوّل

آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل

لیک بر این است که چرا آنچنان نبود که اوقاتش بر این نگارش بیهوده نباشد ...

و این اندوهیست سخت دردناک ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

کمند


شاید هم ندانستی جاه طلبیم را .

و ندانستی تو جاه منی !

پند بر ترک این جاه‌طلبی بیهودست ،

حتی اگر تو ناصح باشی .

یار ما چون گیرد آغاز سماع

...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

 

این اندیشه‌های اشکبار را تنها سخن ناصح امین میتواند مرهم باشد .

لیک ترس از کم شدن فرصت لذّت از کلامش ، اندیشه‌ها را آتشی عطشناک میکند زیر خاکستر ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

ریحان

 

خاموش شد ،

آتشکده را میگویم .

طلع البدر علیا

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

ناوک

 

میترساند مرا ،

این نابودنهای پیاپی .

تو نیز هم ندانی ،

چونان من که ندانستم .

من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم

نه در اندیشه که خود را زکمندت برهانم

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

بانگ

 

بخوان سایه ، بخوان

دردا و دریغا که در این بازی ایام

بازیچه ایّام دل آدمیانست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

...


نخلها هم دانستند تسلّای دل امیرکلام(ع) در این فراق جز سکوت نیست ،

سالهاست که دانسته‌اند ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

چهار ، ده

 

سالهاست قدم سرگردانست میان چپ و راست ،

تو بگو ،

اگر میتوانی ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

سلّانه

 

انکارهایش بتمامی ، انکارهای من است .

لیک ایمانی در پی این انکارها خواهد بود ؟

منی که نام شراب از کتاب میشستم ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

خمّار

 

گویا اوهم راضیست به این ترس عظیم من از نادانسته‌هایم ،

ناصح امین را میگویم .

و این بسی ترسناکترست .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

تشبیب

 

ای فرس با تو چه رخ داده که خودباخته‌ای

مگر اینگونه که ماتی تو شه انداخته‌ای

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

حلول

 

ریحان در میانه راهی کثیف برای مسأله‌ای کثیفتر !

امین است با نصایحی بینظیر !

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

میزان

 

در بهشت استبرق سبزست و خلخال و حریر

عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون خویش

 

پ . ن : حمد بیکران آنرا که مرا نیآزمود به اندیشه « مگه چیم از اون کمتره »

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

حلول

 

اینهمه ایمانش به ناپشیمانی را نشانی از شَک میدانست ،

ناصح امین را میگویم .

لیک

ایمان من به او بلاشک است ، باور کن ...

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

فرنگ

 

با بعضیا اینقدر خاطره خوب داری که ...

آرزوی بهترینها برای بتول و علیرضا که فکر به روزهای بدون اونها خیل سخته ، خیلی ...  و طلب صبر بر دوریشون ...

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

حجب

 

موضع میگیریم ، قربة الی الله

هرچند

زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

تجلّی

 

میگفت نترس از عواقب دانسته‌های زیبایی که بدان ایمان آوردی .

امین بود که عرضه داشتم و او دانست ...

دلا پیش کسی بنشین که او از دل خبر دارد

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

کلک

 

همین دیروز

میشد او باشد و دومین کتابت ، که نشد ،

میشد او باشد و دومین چلیبپا ، که نشد ،

میشد فقط او باشد و او باشد و او باشد ،

که نشد ، که نشد ، که نشد ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٥
تگ ها :

ارکان

 

... إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلبٍ سَلِیم ...

... یَوْمَ لَا یَنفَعُ الظَّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُم ...

... مولای یا مولای ...

 

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ تیر ۱۳٩٥
تگ ها :

...

 

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی

این شبیخون بلا باز چه بود ای ساقی

 

پ. ن : نوای نی ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

سلاّنه

 

این روزها ،

عطش اندیشه‌هاست که میسوزاند .

هبوط کن بر این اندیشه عطشان .

زان باده که در میکده عشق فروشند

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۳:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

نکهت

 

من و

   خرداد و

      نیمه آن و

             باور او !

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

رکوع

 

آنچناکه کامل میشود آن هلال ،

نجات مییابد این پوستین وارونه .

باور کن .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

کِلک

 

« شاید » هم ندادنی ،

« تمام » تو اسطورهٔ من است .

من به نادانسته‌هایت هم غبطه میخورم .

هرکو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
تگ ها :

حنّانه

 

میگفت :

ایمان بیاور وگرنه اژدهایی خواهد شد هولناک .

شکّیات را میگفت .

و من همچنان مدهوش این سحر نادانسته .

آینده را خوب میدانست ،

ناصح امین را میگویم .

دود بسر برآمد زین آتش نهانی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
تگ ها :

نگار

 

میگفت اعتماد به نفس نداری ،

راست هم میگفت .*

امّا مگر به نفس هم میتوان اعتماد داشت ؟!؟!

 

* عجیبست که ناصح‌امین است و ایمان ندارد این در ذات یک گرانشی محض است !

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

ارغوان

 

خوب میگوید از تعهّد ،

و من خوب میفهمیدم .

امّا کاش میدانست خستگی اینهمه سال تعهّد را ...

ناصح‌امین را میگویم .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

دستان

 

ندانسته بود خون را با آب باید شست یا آب را با خون ...

بنواز حنّانه من ، که این مستی را گریزی نیست ، یار لاجرعه میطلبد ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

نسیم

 

گذر کردند ،

زمین و همراهانش رو میگویم .

از لحظه سبز اعتدال بهاری .

شاد ، هر دو اعتدال ، هر دو انقلاب !

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
تگ ها :

...

 

نخلها هم دانستند تسلّای امیر کلام(ع) در این فراق جز سکوت نیست ...

سالهاست که دانسته‌اند ، سالهاست ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
تگ ها :

 

 

شکیات من ، یقینیات توست .

این همان سحر نادانسته توست .

پردهٔ پندار میباید درید ، توبهٔ زهاد میباید شکست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٤
تگ ها :

کنام

 

میگفت : حسرتِ داشتن و از دست دادن به مراتب سنگینتر از حسرت بر نداشته‌هاست .

شاید هم راست میگفت .

من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست

تو هم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٤
تگ ها :

هفت دانگ

 

هوا بس ناجوانمردانه خوب است ،

آنچنانکه اعتراف میکنم بتمام آنچه حضرت حافظ بیرحمانه بر آن ناصح امین فاشم ساخت .

تاب بنفشه میدهد طرّه مشک‌سای توی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤
تگ ها :

نقش خیال

 

میگفت : اعتماد چیزی نیست که به هرکس توان‌داشت ، من به تو اعتماد دارم .

ده سال بعد ، ده ماه پیش ، گفت* : به من اعتماد کن .

شاید ندانسته بود به او " بیش از اعتماد " دارم .

 

* دیگری

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
تگ ها :

حدوث

 

میگفت کنار بگذارشان امّا بدون نفرت .

کاش ایمان به استادییَش نداشتم .

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤
تگ ها :

ایمان

 

چالشهای ریحان ، شاید عمیقترند از توان ریحون .

از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤
تگ ها :

سیرفام

 

واژه عشق کم است براین شیدایی ،

آنچنانکه کم بود بر اشتیاق مولانا به شمس .

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

تا ندانند رقیبان که تو منظور منی

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٤
تگ ها :

چهار ، ده

 

تاریخ نخواهد دانست ذره‌ای از اندوه قدمهای جابر ...

چپ یا راست ؟ تو بگو ، اگر میتوانی ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤
تگ ها :

سها

 

میگفت پاکترین هنر است ،

و مرا بیش از هر زمان شیفته سماع قلم در میان انگشتانش کرد .

بنواز استاد آن نی دزفول را که دل سخت تنگ است ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
تگ ها :

سهر

 

مرا رها کن از این دروغ سالیان دراز ...

" چنین که صومعه آلوده شد بخون دلم "

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ آذر ۱۳٩٤
تگ ها :

ازرق

 

چه دلیلی عقلانی‌تر از آنچه دل بر آن حکم میکند ، میجویی ؟!

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

...

 

این حسین کیست ؟

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

فسطاط

 

میر و علمدار نیامد ،

نیامد ، نیامد ، نیامد ، نیامد ،

نیامد ، نیامد ، نیامد ، نیامد ،

نیامد ، نیامد ، نیامد ...

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :

سیاه مشق

 

نباید شمرد ،

ثانیه‌ها را میگویم .

آن زمان که مستانه قدم برمیداری در چنارستان کودکی تا رویای تماشای رقص قلم استاد بر کاغذ

آنجا که

نی به آتش گفت کاین آشوب چیست

مر ترا زین سوختن مطلوب چیست

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

 

 

او گفت :

من جرب المجرب حلت به الندامه

و من نپرسیدم :

حتی در مورد محبوب

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ مهر ۱۳٩٤
تگ ها :

رساله

 

دعا کنید گرانش چند ساعتی نیک بیآساید در مجانب !

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

پیمانه

 

گویا مدرنیته نمیخواهد گامهایش را از روی شانه های تمدّن و اصالت بردارد ،

باور کنیم کوچه باغهای طهران خسته اند از این بی فرهنگی .

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

  
نویسنده : ریحانه ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

← صفحه بعد