چشمت

 

زیاد ناراحت شدم ،

به اندازه همهٔ دوست داشتنهایت .

خوبست که نمیدانی ...

شهر آن توست و شاهی ، فرمای هرچه خواهی

/ 5 نظر / 50 بازدید
مطهره

در دوست داشتن‌هایت اندازه نگه‌دار، رفیق شفیق

ریحانه

در همه دير مغان نيست چو من شيدايی خرقه جايی گرو باده و دفتر جايی

ریحانه

کی شعر ترانگيزذ ، خاطر که حزین باشد ...

ریحانه

از خدا ميطلبم صحبت روشن رایی

ریحانه

من ترک مهر اینان در خود نمی‌شناسم بگذار تا بیاید بر من جفای آنان