غمزه


تنها مرهم این پریشانی ،

شاید ،

نشستن زیر آن سقف مسین زنگار گرفته باشد ،

بحدّ دو طلوع هلال نو ،

رو در رو ،

تو تمامی کلام ،

و من تمامی نظر .

در این شب سیاهم گمگشت راه مقصود

از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

/ 1 نظر / 33 بازدید
ریحانه

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی