لیلی

 

عهد میبندم برنابازگویی امروز ،

بینهایت زیبا ،

رازی تکرارناپذیر ...

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

/ 0 نظر / 30 بازدید