نقش خیال

 

میگفت : اعتماد چیزی نیست که به هرکس توان‌داشت ، من به تو اعتماد دارم .

ده سال بعد ، ده ماه پیش ، گفت* : به من اعتماد کن .

شاید ندانسته بود به او " بیش از اعتماد " دارم .

 

* دیگری

/ 0 نظر / 20 بازدید