حلول

 

اینهمه ایمانش به ناپشیمانی را نشانی از شَک میدانست ،

ناصح امین را میگویم .

لیک

ایمان من به او بلاشک است ، باور کن ...

 

/ 0 نظر / 29 بازدید