هفت دانگ

 

هوا بس ناجوانمردانه خوب است ،

آنچنانکه اعتراف میکنم بتمام آنچه حضرت حافظ بیرحمانه بر آن ناصح امین فاشم ساخت .

تاب بنفشه میدهد طرّه مشک‌سای توی

/ 0 نظر / 30 بازدید