مفتون

 

عقل است دیگر ،

گاهی هم حکم نمیکند ،

آرام مینشیند رو در رویت ،

و مستانه می خندد .

/ 4 نظر / 26 بازدید
مطهره

مطمئنی مستانه بوده؟ شاید داشته مسخره می‌کرده!!

شیرین

خوشم میاد عقلم از رو بردی!!!![چشمک]

میعاد

سلام، عقل را گفتم که حکمی کن بر این درماندگی که ناله سر داد: "دست بردار از این در وطن خویش غریب"