گذر

 

کاش ایمان داشت که

در باور ریحان جنایتی ورای دروغ نیست .

بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن

/ 0 نظر / 30 بازدید