غمگسار

 

میگفت هرگاه از چیزی ترسیدی بخدا پناه ببر تا نشوی دچارش.

پناه میبرم بخدا از مصاحبت با آنکسکه تسلط‌ناپذیری افراد به مباهته میکشانَدَش .

... تا بفتوای خرد حرص بزندان کردم

/ 1 نظر / 42 بازدید
.

خاک تمام بلاگ های عالم تو سر پرشین بلاگ. این چه حرکت مزخرفی بود یه ماهه.