کنام

 

میگفت : حسرتِ داشتن و از دست دادن به مراتب سنگینتر از حسرت بر نداشته‌هاست .

شاید هم راست میگفت .

من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست

تو هم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی

/ 0 نظر / 31 بازدید