...

 

به نیمه رسید ،

شعبان را میگویم .

وعده داده شده ایم ،

به نجات این پوستین وارونه .

/ 0 نظر / 17 بازدید