کلک

 

همین دیروز

میشد او باشد و دومین کتابت ، که نشد ،

میشد او باشد و دومین چلیبپا ، که نشد ،

میشد فقط او باشد و او باشد و او باشد ،

که نشد ، که نشد ، که نشد ...

/ 0 نظر / 28 بازدید