سلمی

 

شاید قدر هرکس باندازه نگرانیهایی باشد که از سکوتش حادث میشود.

سینه مالامال دردست ، ای دریغا مرهمی ...

/ 3 نظر / 71 بازدید
.

ته این داستان سکوت بالاخره چی میشه؟ ته این درد ها چی میشه؟ حل دیگه سیستم اینه که نگرانی و درد ها رو فریاد زد. شاید مرهم همون فریاد باشه.

ثاقب

از کی تا حالا نگرانیها بر قدر می افزاید؟ تا جایی که دیده ام سکوت نتیجه آرامش است. آرامش درون. اضطرابها و نگرانیها ساکت نمیکنند. حتی اگر زبان نجنبد!!

ثاقب

از سکوت، نگرانی حادث میشه[؟ متفکر]