حنّانه

 

میگفت :

ایمان بیاور وگرنه اژدهایی خواهد شد هولناک .

شکّیات را میگفت .

و من همچنان مدهوش این سحر نادانسته .

آینده را خوب میدانست ،

ناصح امین را میگویم .

دود بسر برآمد زین آتش نهانی

/ 0 نظر / 29 بازدید