شقایق

 

بر من خواند آرام آرام ندیدنشان را ...

حمد بر نعمت ناصحی امین که این سکوت رندانه را خوب میشناسد ...

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

/ 2 نظر / 49 بازدید
ریحانه

... که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی [لبخند]

ریحانه

آتشم بر خرمن هستی مزن کز دل پرسوز آهی می‌کشم