قنینه


حمد بیکران بر نعمت لطیفانی که مرا نخستین روز ریحانه خواندند .

و تو* هرگز ندانی لذّت آن دم که مرا بنام میخوانی.

دلم خون شد از غصَه ساقی کجایی

*خاص

/ 0 نظر / 34 بازدید