مستور

 

این اشتیاق راه را پرمشقت میکند برشکایت ،

ندانستَنَت را باور ندارم ، همانگونه که دانستنت را ...

بخوان استاد ، بخوان

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

/ 0 نظر / 31 بازدید