تهافت

 

ایمان دارم ،

به افتراق مقام نظر و مقام عمل ،

لیک نه در باب شیدایی ریحان .

من بنده آن دمم که ساقی گوید

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

/ 0 نظر / 25 بازدید