حجب

 

موضع میگیریم ، قربة الی الله

هرچند

زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست

/ 0 نظر / 29 بازدید