سلّانه

 

انکارهایش بتمامی ، انکارهای من است .

لیک ایمانی در پی این انکارها خواهد بود ؟

منی که نام شراب از کتاب میشستم ...

/ 0 نظر / 30 بازدید