پیمانه

 

گویا مدرنیته نمیخواهد گامهایش را از روی شانه های تمدّن و اصالت بردارد ،

باور کنیم کوچه باغهای طهران خسته اند از این بی فرهنگی .

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

/ 0 نظر / 16 بازدید