شکیات من ، یقینیات توست .

این همان سحر نادانسته توست .

پردهٔ پندار میباید درید ، توبهٔ زهاد میباید شکست

/ 0 نظر / 30 بازدید