چهار ، ده

 

سالهاست قدم سرگردانست میان چپ و راست ،

تو بگو ،

اگر میتوانی ...

/ 1 نظر / 32 بازدید
ثاقب

امید آنکه راهی از روبرو باز شود[لبخند]