سرخ


گاهی فراموش ميکنم تاريخ تنها يک امير دارد که آهن تف ديده بر دست برادر ميگذارد.

يادت باشد ريحان، تاريخ تنها يک امير دارد ...

/ 0 نظر / 55 بازدید