...

 

نخلها هم دانستند تسلّای امیر کلام(ع) در این فراق جز سکوت نیست ...

سالهاست که دانسته‌اند ، سالهاست ...

/ 0 نظر / 32 بازدید