طریقت

 

دانستم چرایی ناشیدایی نگاهشان را

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود

خودفروشان را بکوی می‌فروشان راه نیست

/ 0 نظر / 26 بازدید