حنّان

دشواری چنان در اعماق وجود رخنه کرده که کسی توان ياری ندارد،

حتی ريحان.

شايد هم، کسان بر حلش چشم پوشيده‌اند،

از دشواری.


صعب‌روزی بوالعجب‌کاری پريشان عالمی

/ 0 نظر / 15 بازدید