سغراق

ناصح امين ميگفت :

آب راه خود را پيدا ميکند ، حتی از ميان حصار ...


اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وين حرف معما نه تو خوانی و نه من


/ 0 نظر / 41 بازدید